1 - Kopia
Fundacja MODE – Move and Develop Foundation
Adres

53-330  Wrocław
  Energetyczna 14, piętro 1
  info@modefoundation.com

Dane Fundacji

KRS 0000653531, REGON 366177278 
NIP 8992805359